МЭДЭЭНИЙ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Оригинал болон хуурамч ДУХНЫ РЕМЕН
Духны ремен

 

Оригинал духны ремен нь сүлжмэл эдээр бүрэгдсэн байдаг тул эдэлгээ сайтай байдаг бөгөөд -40C –с +140C температурт тэсвэртэй байдаг.

 

Хуурамч духны ременийг оригиналтай харьцуулахад

-        Оригнал духны ремений бүрэгч эдийг гялгар цагаан утсаар бэхэлсэн байдаг бол хуурамч нь хэврэг хар утсыг ашигласан байдаг учир амархан элэгдэж тасардаг. Энэ нь мотор цохих буюу том хэмжээний гэмтлийн шалтгаан болдог.

 

Оригинал болон хуурамч духны ременүүдийг их хүчээр татан өндөр ачаалал үүсгэж турших үед оригинал духны ремен нь 3015 килограмм ачааллыг тэсвэрлэж байсан бол хуурамч духны ремен нь дөнгөж 2044 килограмм ачааллыг тэсвэрлэлгүй тасарч байсан. Энэ нь оригнал духны ремен нь хуурамч духны ременээсээ 1.5 дахин хүчтэй болохыг харуулж байна.

 

Хуурамч духны ремений голын утсууд нь оригинал духны рементэй харьцуулахад жигд бус бөгөөд хавьгүй цөөхөн байдаг нь хуурамч ремений найдваргүй, хэврэг байдгийн гол шалтгаан болдог аж.