МЭДЭЭНИЙ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Үнэгүй оношлогооны хамгийн анхны зочин Старекс байлаа.