МЭДЭЭНИЙ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Эх орны хөгжилд хамгийн их үүрэг гүйцэтгэж байгаа хүлэг бол