card

Зөв тусламжийг зөвхөн эндээс...

Манай компаний засвар үйлчилгээний төв нь 1800м2 талбайтай, 20 автомашинд зэрэг үйлчлэх боломж бүхий Монголын ууган авто засварын төвүүдийн нэг билээ.

ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН ТУХАЙ

Манай мэргэшсэн инженер, техникийн ажилчид зориулалтын орчинд бүх төрлийн засвар үйлчилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд чанартай шуурхай хийдэг.