card

HYUNDAI STARIA

Таны бизнесээ хөгжүүлэх орон зай

ЦЭЛГЭР БҮХЭЭГ, УХААЛАГ СОНГОЛТ

Гайхалтай цэлгэр бөгөөд ачааллыг хурдасгах хос дүүжин хаалга зэрэг уян хатан дизайнтай.

STARIA (VAN) нь хамгийн их үр ашигтай ажиллахыг шаарддаг

худалдаачид болон мэргэжлийн жолооч нарт хамгийн тохиромжтой түнш юм.

ЗҮҮН ТАЛЫН ЗУРАГ

ГАДНА ТАЛ

ДОТОР ТАЛ

БАРУУН ТАЛЫН ЗУРАГ

3 БОЛОН 6 ХҮНИЙ СУУДАЛТАЙ VAN

 

АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

ЭЛЕКТРОН АЮУЛГҮЙН АВТОМАТ ХААЛГАНЫ ТҮГЖЭЭ.

Аюулгүйн гарах гарц. SEA радарын тусламжтайгаар араас ирж буй тээврийн хэрэгслийг илрүүлж арын суудлын зорчигчын хаалгыг автоматаар түгжиж учирч болзошгүй эрсдэлээс сэргийлнэ. Хяналтын кластер дээр анхааруулах гэрэл асч дуут дохио дуугарах болно.

УХААЛАГ CRIUSE CONTROL СИСТЕМ

Ухаалаг Cruise Control систем нь урд байгаа тээврийн хэрэгслээс тодорхой хэмжээний зайг барьж, жолоочийн тогтоосон хурдаар тээврийн хэрэгсэл хөдөлгөөнд оролцоно. Энэ нь мэдээж хол зам буюу тууш замд илүү ашиглагдана.

 

BLIND-SPOT COLLISION-AVOIDANCE ASSIST СИСТЕМ

Жолоочийн анзаараагүй тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг илрүүлж хажуугийн толинд цэгэн болон дуут дохио өгч анхааруулах систем.

REAR CROSS-TRAFFIC COLLISION-WARNING / REAR CROSS-TRAFFIC COLLISION-AVOIDANCE ASSIST

Радар мэдрэгчийн тусламжтайгаар тээврийн хэрэгслийн ард байгаа хөдөлгөөнийг илрүүлж дуут дохио өгнө. Шаардлагатай тохиолдолд мөргөлдөх аюулаас урьдчилан сэргийлж автоматаар тоормосны систем ажиллаж автомашиныг зогсооно.

 

STARIA ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Exterior colors

ABYSS BLACK

ЗУРАГНУУД

БУСАД MPV АВТОМАШИНУУД